Images-loading
Konkoor.Com - جزوه دانشگاهی - مدیریت امور فرهنگی - قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دانلود PDF

Images

جزوه دانشگاهی - مدیریت امور فرهنگی - قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سال : 1395 / قیمت : 90,000 ريال

جزوه دانشگاهی قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شامل 249 صفحه از سری جزوات مدیریت امور فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی